Instalacje odgromowe

Obowiązek wykonania instalacji odgromowej spoczywa bezpośrednio na właścicielu budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, domu którego wysokość przekracza 15 m i o powierzchni zabudowy większej niż 500 m², lub wykonanego z materiałów łatwopalnych (np. drewna).

 Warto jednak zastanowić się, czy instalacji odgromowej nie zaplanować przy budowie domu jednorodzinnego, lub zlecić jej montaż na już istniejącym. Nawet jeśli stoi w strefie chronionej i nie ma bezpośredniego zagrożenia od wyładowań atmosferycznych.

 Instalacja odgromowa zabezpieczy dodatkowo instalację elektryczną przed negatywnym wpływem prądu piorunowego. Im bardziej zależy nam na instalacji elektrycznej w naszym obiekcie, tym większą wagę powinniśmy przykładać do instalacji odgromowej.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowy oferowany przez nas zakres prac. Chętnie jednak zmierzymy się z każdym innym ciekawym zadaniem ...

 

 • wykonawstwo, modernizacja i odtworzenia instalacji ochrony odgromowej i uziemiającej.
 • systemy uziemień pionowych, poziomych, otokowych;
 • instalacje odgromowe domów jedno i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, budynków sakralnych, zabytkowych, technicznych.
 • instalacje odgromowe wykonane z drutu stalowego lub miedzianego.
 • inne rozwiązania dedykowane - projektowane i wytwarzane dla konkretnej realizacji.
 • doradztwo w zakresie doboru rozwiązań.
 • ekspertyzy i audyt istniejących instalacji.
 • pasywne instalacje ochrony odgromowej.
 • konserwacja instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych.
 • pomiary instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych wszystkim dostępnymi metodami
 • ekwipotencjalizacja maszyn , urządzeń, lini technologicznych, sal operacyjnych, i innych obiektów
 • specjalistyczne instalacje uziemiające, wyrównawcze

 

 

Copyright © BioNet technology 2018